freddo

  Data Luogo Tipo
Emergenza Freddo 03/01/2011   23:00   -   04/01/2011   01:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (11) 01/02/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (10) 25/01/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (9) 18/01/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (8) 11/01/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (7) 05/01/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (6) 01/01/2008   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (5) 28/12/2007   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (4) 21/12/2007   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (3) 14/12/2007   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (2) 07/12/2007   23:00 Comune di Modena Emergenze
Emergenza freddo (1) 16/11/2007   23:00 Comune di Modena Emergenze